Czy jesteś wysoko wrażliwym rodzicem

Po przeczytaniu książki Empatia. Poradnik dla wrażliwych i wyciągnięciu pewnych wniosków, doszłam do przekonania, że lektura książki  Wysoko wrażliwi rodzice” Elaine N. Aron  jest w moim przypadku absolutnie konieczna.

Poniżej przybliżę w wielkim skrócie czym się cechuje wysoko wrażliwy rodzic, a w zasadzie wysoko wrażliwa osoba. Każdego, kto odnajdzie jakieś podobieństwo w sobie, szczerze zachęcam do przeczytania książki.

  • Wysoka wrażliwość, zwana również wrażliwością przetwarzania zmysłowego, jest wrodzoną cechą, którą stwierdza się u około 20% populacji (u przedstawicieli ponad 100 gatunków!). Posiadacze tej cechy przetwarzają informacje gruntowniej niż pozostali.
  • Wrażliwość ma, według autorki, cztery aspekty:
  1. Silne pragnienie dogłębnego rozumienia świata i zdolność do wszechstronnego przetwarzania informacji. Oznacza to, że osoby wysoko wrażliwe wszystko bardziej przetwarzają – nie tylko po to by coś zapamiętać, ale też by umiejscowić to, co obecnie do nich dociera w kontekście wcześniejszych przeżyć.
  2. Skłonność do przeciążenia nadmiarem bodźców (przestymulowania).
  3. Reaktywność emocjonalna i empatia – osoby wysoko wrażliwe silniej odczuwają wszystko, reagują mocniej, zarówno na negatywne jak i pozytywne obrazy.
  4. Większe wyczulenie na subtelne bodźce – bezcenne w sytuacji rodzica. Osoby wysoko wrażliwe z reguły lepiej niż inne uświadamiają sobie subtelne sygnały zmysłowe płynące z otoczenia.
  • Wszystko to, o czym mowa powyżej, sprawia, że osoba wysoko wrażliwa, jako rodzic, jest szczególnie wrażliwa na potrzeby swojego dziecka, ma świadomość wielu niuansów niedostrzegalnych dla reszty, cechuje się też większą empatią w stosunku do swoich dzieci. Inaczej to ujmując – tacy rodzice są lepiej dostrojeni do swoich dzieci. Jednak empatia jest wyczerpująca emocjonalnie.

  • Wysoko wrażliwi rodzice są jednocześnie bardziej zestresowani i przeciążeni rodzicielstwem od osób bez tej cechy. Osoby wysoko wrażliwe szybciej i sprawniej rejestrują subtelne różnice, a po wielu godzinach wykazywania takiej wrażliwości są bardziej zestresowani. I jak pisze autorka – nie ma jednego bez drugiego.

Elaine N. Aron w swojej książce wyjaśnia i uświadamia jak funkcjonują, czym się charakteryzują i co mogą odczuwać osoby wysoko wrażliwe. Daje również wskazówki i rozwiązania, które pomogą osobom, będącym rodzicami, czuć się mniej przeciążonym, za to czerpać więcej radości z rodzicielstwa.

Leave a Reply